Ετικέτες για καφέ

Ετικέτες για καφέ


Προϊόν Περιγραφή

Αυτοκόλλητες ετικέτες με το λογότυπο σας για τα καπάκια των πλαστικών ποτηριών take away ή για την μπροστινή πλευρά του πλαστικού ποτηριού)
Ετικέτες παραλήπτη (Αυτοκόλλητες ετικέτες σε ρολό για τα κουτιά συσκευασίας προϊόντων και για δέματα αποστολής